ઉત્પાદનો

  • 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm Heat Soaked Glass

    5mm 6mm 8mm 10mm 12mm Heat soaked Glass

    ગરમી પલાળવી એ એક વિનાશક પ્રક્રિયા છે જેમાં અસ્થિભંગને પ્રેરિત કરવા માટે, ચોક્કસ તાપમાનના dાળ પર કેટલાક કલાકો સુધી સખત કાચની પેન 280 temperatures તાપમાનને આધિન હોય છે.