ઉત્પાદનો

  • Basketball board glass

    બાસ્કેટબોલ બોર્ડ ગ્લાસ

    ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ બાસ્કેટબોલ બેકબોર્ડ પારદર્શક ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ ફોર-ફ્રેમ એલ્યુમિનિયમ એલોય એજિંગ ટેકનોલોજીથી બનેલી છે, જેમાં સ્ટ્રીપ્સ પર સુરક્ષા સુરક્ષા છે.